Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de therapie staat het kind centraal en bepaalt het zelf het tempo.

Klachten waarvoor integratieve kindertherapie een goede oplossing biedt, zijn bijvoorbeeld:

De integratieve kindertherapeut maakt gebruik van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Niet het systeem of de visie van de therapeut staat centraal, maar er wordt gekeken naar de specifieke eigenschappen, de klacht en de wens van het kind. Deze aanpak geeft kinderen de mogelijkheid om verantwoording te nemen voor hun problemen en deze op een eigen, unieke wijze op te lossen.

Samen met het kind onderzoekt de therapeut de klacht van het kind en indirect ook datgene waar de ouder(s) tegenaan lopen. De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld school, familie en vriendjes. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan het kind gebruik maken om de klacht op te lossen?
Door gebruik te maken van de eigen kracht en kwaliteiten van het kind, zal het steeds meer inzicht krijgen in eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Het doel is dat het kind weer lekker in zijn vel zit en weet hoe hij met zijn klacht om moet gaan, zodat het weer vrij kan groeien en ontwikkelen.

In de praktijk kiezen kinderen zelf de middelen waarmee zij willen communiceren. Bewust of onbewust laat een kind zien waar het last van heeft en wat hij ziet als de oplossing voor zijn probleem. Soms loopt de communicatie via een gesprek en soms via spel of andere creatieve middelen. Ieder kind doet het op zijn eigen, unieke manier. De kindertherapeut sluit hierbij aan. De aanpak is divers en wordt iedere keer op het kind afgestemd.